O NÁS

Poskytujeme konzultačné služby v oblasti vstupu nových liekov do systému úhrad v Slovenskej republike

Naše služby sú založené na skúsenostiach, znalosti legislatívy
a neustálom sledovaní rozhodovania autorít.

Vízia

Chceme poskytovať riešenia založené na dôkazoch a umožniť tak svojim klientom a všetkým subjektom zúčastneným na liekovej politike vykonávať informované rozhodnutia.

Chceme byť spoľahlivým partnerom svojich klientov, pacientov a všetkých relevantných subjektov v oblasti liekovej politiky a zdravotníctva.

Misia

Veríme, že poskytovaním kvalitných výsledkov našej práce prispievame k dostupnosti inovatívnej liečby pre pacientov a k zlepšeniu zdravia populácie.

SLUŽBY

Poradenstvo
v Market Access a HTA

Konzultácie.

V oblasti Market Access, farmakoekonomiky a Health Technology Assessment.

Mám záujem
Poradenstvo a konzultácie
Farmakoekonomické analýzy

Farmakoekonomické analýzy

Vrátane analýzy minimalizácie nákladov, analýzy efektívnosti nákladov, analýzy užitočnosti nákladov, analýzy dopadu na rozpočet.

Mám záujem

Komplexné služby pri žiadostiach

O zaradenie liekov a zdravotníckych technológií do systému úhrad, vrátane návrhu stratégie zaradenia intervencií do systému úhrad …

Mám záujem
Komplexné služby pri žiadostiach
Iné služby

Iné služby

Ako sú farmakoekonomické analýzy na akademické účely, syntéza dát (literárne prehľady a systematické prehľady literatúry), analýzy v oblasti Market Access …

Mám záujem

KONZULTANTI

Pracujú pre Vás profesionáli

Pri využívaní našich služieb sa budete stretávať s konzultantmi vzdelanými v oblasti farmácie, verejného zdravotníctva, epidemiológie, bioštatistiky a hodnotenia zdravotníckych technológií, ktorí majú rozsiahle skúsenosti s Market Access na Slovensku.

PharmDr. Jakub Kuchar, MSc. (HTA)

PharmDr. Jakub Kuchar, MSc. (HTA)

Consultant & Partner

Mgr. Marek Psota, PhD., MSc. (HTA)

Mgr. Marek Psota, PhD., MSc. (HTA)

Consultant & Partner

KARIÉRA

Aktuálne nemáme
žiadne voľné pozície

Ak máte záujem o prácu u nás, budeme radi ak sa nám ozvete cez kontaktný formulár a pošlete nám svoje CV.

Kontaktný formulár

NAŠE HODNOTY

Silné stránky, ktoré
nás definujú

Sme profesionáli s hlbokým záujmom o HTA v jeho akademickej aj aplikovanej rovine. Naša práca je naším poslaním a hobby. Veríme v nezastupiteľnú úlohu dôkazov pri informovanom rozhodovaní.

Orientujeme sa v komplexných legislatívnych požiadavkách na zaradenie do systému úhrad a podrobne sledujeme spôsob akým rozhodujú autority na Slovensku o úhradách zdravotníckych technológií.

Okrem odbornosti a profesionality je pre nás dôležité rešpektovať najvyššie etické princípy. Okrem interného etického kódexu sa hlásme aj k dodržiavaniu Etického kódexu Asociácie inovatívneho farmaceutického priemyslu (AIFP).

Pri našej práci sme tiež odhodlaní postupovať tak, aby naša činnosť mala čo najmenší negatívny vplyv na životné prostredie. Triedime preto odpad a podľa možnosti využívame prostrediu menej škodlivé spôsoby prepravy (preprava bicyklom, pešo alebo mestskou hromadnou dopravou).

KONTAKT

Kontaktujte nás
pre viac informácii

Potrebujete viac informácii? Nenašli ste čo ste hľadali? Napíšte nám.

Príloha do 10MB a súbory typu doc, docs, pdf.